ඇත්ගාල ලිය ශක්ති කාන්තා කාර්ය සමිතියේ 19 වන සංවත්සරය 6 වෙනිදා

0
36

ඇත්ගාල ලිය ශක්ති කාන්තා කාර්ය සමිතියේ 19 වන සංවත්සරය මෙම මස 6 වනදින පෙරවරු 10 ට ඇත්ගාල ප්‍රජා ශාලාවේදී පැවැත්වේ

පසුගිය වසරේ පවත්වනලද අත්කම භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීමේ පාටමාලා සාර්ථකව අවසන්කළ සිසුවියන්ට සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ  ගේ නිර්මාණ ඇතුලත් ප්‍රර්ශනයක් ද පැවැත්වීමට කටයුතුකර ඇත.

බෝනොවන රෝගවලින් ආරක්ෂාවීම සදහා කාන්තාවන්ට උපදෙස් ලබාදීමේ වැඩමුළුවක් කටාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය  නිලධාරී සුරනිමලා හපුආරච්චි මහත්මිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙනවේ

නුතන තාක්ෂණික මෙවලම් හා ලාම පරපුර පිළිබද වැඩමුළුවක් ලමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරිනි ක්‍රිෂාන්ති කුලතිලක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන බව ද ලියශක්ති කාන්තා කාර්ය සමිතියේ සභාපතිනි ඩේසි හපුආරච්චි මහත්මිය පවසයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here