කටානේ ජලනල එලීමට කපන කාණුවල පස් විකිණීම බරපතල අපරාධයක්

0
44

මේ දිනවල මිගමුව අක්කරපනහ ප්‍රදේශයේ ජලනල එළිම සදහා කටයුතු කරමින් පවතින අතර එම කටයුතු කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකු විසින් ඉටුකරනු ලබයි.මාර්ග අවහිරතා ඇතිනොවීම සදහා මෙම කටයුතු රාත්‍රී කාලයේදී සිදුකිරීම පැසසිය යුතු කරුණකි.

මෙම පාර කාපට් කර සකස් කර වැඩි කාලයක් ගතවී නැත ජලනල එලීම සදහා කානු කැපීමේදී පාර කාපට් කර පාරේ දෙපස සකස් කර ඇති  කොලර්එක බොහෝ තැන්වල ජලනල එලීම සදහා හාරනු ලබන අතර එසේ හාරනු ලබන කානු වලින් ගොඩගනු ලබන බොරළු පස්වලින් කොටසක් ටැක්ටරයක්  රුපියල් 1500/=බැගින් අලෙවිකිරීමේ ජාවාරමක් සිදුවන බවට ප්‍රදේශවාසීන් කරනුලබන චෝදනාව පිලිබදව අපවිසින් සොයා බලන ලද අතර එම චෝදනාව නිවැරදි බව සාක්ෂි සහිතව තහවුරු කිරීම සදහා තොරතරු අප සතුව ඇත.

අපදන්නා තොරතුරු අනුව පොලවේ යම් කැණීමක් කලවිට ඉන් ගොඩගනු ලබන පස් ගල් වැලි සියල්ල දැමුවත් එම වල තිබු පරිදි ගොඩකළ නොහැක.එමනිසා ජලනල එලීම සදහා කපන කාණුවල පස්වලින් කොටසක් විකිණීම මගින් ඇතිවන අවසන් ප්‍රතිපලය වන්නේ පාරේ කොලර් එකේ (අයිනේ )අගලක් නිර්මාණය වීමත් දීර්ග කාලීනව බර වාහන අයින් කිරීමේදී පාරේ කෙලවරේ ඇති කාපට් එක කැඩී   ගොස්  පාරේ පයින් ගමන් කරන්නන් අනතුරු වලට ලක්වීමයි.

නල එලීම සදහා කපන කාණුවලින් ගොඩගනු ලබන පස් මාර්ග සංවරධන අධිකාරිය විසින් මහජන මුදල් වැයකර මාර්ගය සකස් කිරීම සදහා යොදා ඇති බැවින් ඒවා පොදු දේපලය.එමනිසා එම පස්වලින් කොටසක් හෝ කොන්ත්‍රාත් කරුට හෝ විකිනීමට හෝ ඉවත් කරගෙන යාමට නොහැකි අතර එය පොදු දේපල යටතට ගැනෙන වරදකි.

මාර්ග සංවරධන අධිකාරියේ සහ ජලසම්පාධන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ  බලධාරිනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here