කටානේ සහ මීගමුවේ මනාප ජන්දයෙන් ගොඩගිය මැති ඇමති වරුන්ගේ අවධානය පිණිසයි

0
74

මේ ඔබ දකින්නේ  මීගමුවත් කටානත් වෙන්කරනු ලබන දෙපා ඇළමාර්ග යයි මෙම ඇළෙහි වැසිජලය ගලායාමට ඇතිවන අවහිරතා නිසා කටානේ මෙන්ම මීගමුවේද ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාව අසීරු තාවයට පත්වේ බොහෝ දේශපාලකයන් දින ගැන ගැන සිටින්නේ එවැනි ව්පතක් එන තෙක්ය.

ඒ මාධ්‍ය සංදර්ශන සදහා ඇලවල් හැරීමට සහ  සහනාධාර බෙදා දීමටය.  එහෙමත් නැත්නම් ආණ්ඩුවේ බැකෝ යන්ත්‍රයක් ට්‍රැක්ටරයක් වෙනුවෙන් කෙහෙවලු පටලවාගෙන මහජන සේවයට බාධා කලබව මාධ්‍යට කියා එතනින් මනාප ගොඩ වැඩිකර ගත හැකි දැයි බැලීමටය.

මහජනතාවට ඇතිවන අපහසුතා අලවිකර  ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගැන්නවාට වෙනුවට නැවත නැවත සිදුවන එම අපහුතා   වැළැක්වීමට  අවම කිරීමට දීර්ග කාලින වැඩ පිළිවෙලක් යෙදීමට පියවර ගැනීමක් දැක්නට නැත. නිය ගයක් ඇති විට වතුර ලබාදීම යහපත් කටයුත්තකි .එමෙන්ම  නියගයක් පවතින මේ කාලයේදී  ගොඩවී ජලය සිදී  ඇති දෙපා ඇල වැනි ඇලවල් ,කුඩා වැවු සහ ස්වභාවිකව ජාල තටාක හෑරීම අඩු වියදමකින් නිවැරදිව පිළිවෙලකට කලහැකිය.

එම නිසා මේ නියං සමයේ මෙම කාර්යන් සිදු කිරීම සදහා  පියවර ගැනීමට මිගමුව සහ කටාන ජනතාවගේ මනාප ලබාගත් පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමති වරුන්ගේ සහ පළාත් සභා මැති ඇමැතිවරුන්ගේත් වගකීමකි. නියගයෙන් බැටකන ජනතාවට මීලග වැසි සමයේදී වැසි ජලයෙන්ද ගේ දොර යටවී යලි පිඩාවට පත් වීමේ වගකීමෙන් දේශපාලකයන්ට  මිදියනොහැකි වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here