කටාන ප්‍රදේශිය සභාවේ කුලරත්න මාවතේ සේවාපියස බල්ලන්ට පවරලා

0
34

කටාන ප්‍රදේශිය සභාවේ ලේකම් වරියගේ  අකාර්යක්ෂම හා අත්තනෝමතික  පරිපාලන කටයුතු නිසා එම ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ  ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇත.

93/E කදිරාන ග්‍රාමසේවා වසමේ කුලරත්න මාවතේ ඉදිකර ඇති සේවා පියස විවෘත කර වසරකට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත් මේවනතුරු මෙම වසමේ කිසිදු රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට  එම සේවා පියසේ සිට රාජකාරි කිරීමට ප්‍රාදේශීය සභාව අවසර දී නැත.

කුලරත්න මාවතේ නිවසක අගුවපිලක කාර්යාලය පවත්වා ගෙනයන ග්‍රාමසේවා නිලධාරියා  අද පැවැත්වූ ඩෙංගු වැඩසටහනට පැමිණි පිරිසට ගසක් යට සිට (කාර්යාලයේ ඉඩකඩ නොමැති නිසා)    උපදෙස් දෙන අයුරු ඉහල  ජයාරුපයෙන් දැක්වෙනන අතර  වසරකට වැඩි කාලයක් බල්ලන් ලගින සේවා පියස පහල ජයාරුපයෙන් දැක්වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here