කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්ෂික පිරිත් පිංකම අද රාත්‍රී

0
37

කටාන ප්‍රාදේශිය සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනුලබන පරිත්‍යාන  ධර්මදේශනය සහ සංඝගත දක්ෂිණාව සදහා සියලු කටයුතු මේ වන විට  සුදානම් කර ඇත. අද රාත්‍රී 8ට පරිත්‍යාන  ධර්මදේශනය ආරම්බ වීමට නියමිතයි.

හෙට උදැසන  මහා සංඝයා වහන්සේ  25  නමක් විෂයෙහි පිරිනමන සංඝගත දක්ෂිණාවකින්  පුණ්‍ය උත්සවයේ කටයුතු අවසන් වනබව ප්‍රකාශ කල  ප්‍රාදේශීය සභාවේ  ලේකම් වරිය  මෙම පින්කම් කටයුතු සදහා සහබාගි වනලෙස ප්‍රදේශවාසීන් ගෙන් ඉල්ලීමක් ද කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here