කටුනායක ATG කම්හලෙන් මිගමුව රෝහලට මිලියන 13 ක පරිත්‍යාගයක්

0
17

කටුනායක ආයෝජනා කලාපයේ පිහිටි ATG අත්වැසුම් කම්හල විසින් රුපියල් මිලියන 13 ක වියදමින් මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ මාතෘ වාට්ටු අංක 10 සහ 12  අලුත් වැඩියාකර ඇත.මෙම අලුත් වැඩියා කිරීම සංකේත වත්කරමින් සවිකරනලද සමරුඑලකය  ATG සමාගමේ කලමනාකර අධ්‍යක්ෂක ෆසාල් ආබ්දීන් මහතා විසින් නිරාවරණය කල අවස්ථාව සහ නේවාසික මවුවරුන්ට ෆසාල් ආබ්දීන් මහතා විසින් ත්‍යාග පිරිනමනු   ජයාරුපවලින්ව දැක්වේ.

මෙම අවස්ථාවට  සහභාගීවූ තෝරපිටියේ සෝරත හිමි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එඩ්වඩ් ගුණසේකර පළාත්සභා මන්ත්‍රී රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු රෝහල් අධ්‍යක්‍ෂිකා වෛද්‍ය නිලන්ති පතිරණ යන මහත්මන් ද ජයාරුපවල  වෙති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here