කානු අවහිර වීමෙන් මිගමුව මිනුවන්ගොඩ මාර්ගය ජලයෙන් යටවේ

0
125

මාර්ග අංක 246  මිගමුව   මිනුවන්ගොඩ පාරේ දෙපා ඇල අසල සිට රුක්අත්තන හන්දිය දක්වා  කොටසේ ස්ථාන කිහිපයක්  අද පැවති වර්ෂාව නිසා ජලයෙන් යටව තිබුනි. කොන්ත්‍රාත් කරුවන් විසින් කානු අවහිර වන ලෙස ජලනල එළිම සිදුකිරීම නිසා  වැසි ජලය  කානු දිගේ නිසිපරිදි බැස නොයාමෙන් මෙසේ මහා මාර්ගය  ජලයෙන් යටවීමට සිදූවූ බව ප්‍රදේශ වාසින් ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here