කාලගුණය අයහපත් ගුවන්යානා මත්තලට

0
205

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ අවට ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් ul122 සහ ul 708 දරන ගුවන් යානා මත්තල ගුවන් තොටුපොල වෙත හරවා යවා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here