කිබුලපිටියේ වෙඩි මඩුවක පිපිරීමක්

0
19

අද දහවල් මිගමුව කිබුලාපිටිය  කටියල  ප්‍රදේශයේ  වෙඩි මඩුවක පිපිරීමක් සිදුවී ඇත.කුණුගොඩක් පිළිස්සීමට යාමේදී ඒ අසල වූ වෙඩි මඩුවේ තිබු වෙඩි බෙහෙත් වලට ගිනි ඇවිලීමෙන් මෙම පිපිරිම සිදුවී ඇතිබව දැනගන්නට ඇත. පිපිරිම සිදුවන අවස්ථාවේ කිසිවෙකු ඒ අසල නොසිටීම නිසා  පුද්ගල අනතුරු සිදුවිනොමැත. පිපිරිමෙන් වෙඩි මඩුව සම්පුර්ණයෙන්ම  විනාශ වී ඇත.කටාන පොලිසිය සිද්දිය පිලිබදව පරීක්ෂණ සිදු කරයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here