කොචිචිකඩේ පොලීසිය කසිප්පු ස්කාගාර දෙකක් වටලයි කසිප්පු බෝතල් 150යි ගෝඩාබැරල් 15 යි

0
40

කොචිචිකඩේ පොලිස් ස්ථානවිසින්නීතිවිරෝධී මත්පැන් ස්කාගාර දෙකක් වටලා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සහ  කසිප්පු විශාල ප්‍රමානයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කොචිචිකඩේ මනවෙරිය ප්‍රදේශයේ  කරනලද වැටලීමේ දී කසිප්පු බෝතල් 70 වක් ගෝඩා බැරල් 6ක් සහ කසිප්පු  පෙරීමට භාවිතා කරණ පෙරීමේ උපකරණ සොයා ගෙන ඇත .මෙම ස්ථානය පවත් වාගෙන ගිය 63 හැවරදි සී ඇන්ටනි  ප්‍රනාන්දු නැමැත්තාද පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

වැලිහේන ක්‍රීඩාංගනය  පිටුපස පවත් වාගෙනගිය කසිප්පු පෙරීමේ ස්ථානයක් ද වැටලු කොචිචිකඩේ පොලිස් ස්ථානයේ අපරාධ විමර්ශන අංශය පෙරනලද කසිප්පු බෝතල් 90 ක් සහ ගෝඩා බැරල් නවයක් සිනි මිටි 5ක් ගෑස්ලිප් ගෑස් ටැංකි ඇතුළු පෙරීමේ උපකරණ සමග 30 හැවරදී කුමාර  ඩ්ලන්ත නමැති සැකකරු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.කොචිචිකඩේ පොලිසියේ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති මහින්ද ගුණසේන සැරයන් කරුණාරත්න පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් වන වික්‍රමසිංහ ,සදරුවන්,ජයදුන්දර යන නිලධාරීන් ද මෙම වැටලීම සදහා සහභාගිවී ඇත

සැකකරුවන් අධිකරණ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here