ජනමත විචාරන ගැන අංජනම් බලන්න මට බෑ.අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්‍ෂ

0
31

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ද අලුත් ව්‍යවස්තාවක්ද  තීන්දුව ගන්නේ ව්‍යවස්ථා දායක සභාව

ජනමත විචාරන ගැන අංජනම් මලන්න මට බෑ.

අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්‍ෂ  අමාත්‍ය වරයා මෙම අදහස් පලකලේ මීගමුවේ පැවති දහම් පාසැල් සහතික බෙදාදීමේ උත්සවයකට සහභාගී වී පිටව යන අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වේදීන් විමසු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here