ජලසම්පාදනයේ ඇටවිලි සහ පැටලිලි

0
43

 

අක්කරපනහ ප්‍රදේශයට කඩිනමින් ජලය ලබාදෙන්නට  කටයුතු කරන්නේ අධික පානීය ජල හිගයකින් පීඩා විදින ජනතාවට මිගමුව බෝලවලාන ජල ටැංකියේ ඇති අතිරික්ත ජලයෙන් ජලය ලබාදීමේ අරමුණින් වන අතර මෙම කඩිනම් කාර්ය ආරම්භ වනවිටත් ජලසම්පාදන මණ්ඩලය විසින් සකස් කල යෝජනා ක්‍රමයක් හෝ ඇස්තමේන්තුවක් තිබී නැත.

 ගම්පහ ජලයෝජනා ක්‍රමයක ඉතිරිවූ සම්පත් යොදා ගනිමින් මෙම සීමිත ජල සැපයුම  ලබාදීමට ජලසම්පාදන මණ්ඩලය කටයුතුකර ඇත.අක්කර පනහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඇති පානිය ජල ගැටලුව පිලිබදව ජනමාධ්‍ය මගින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මෙන්ම  ජලය ඉල්ලා ජනතාව කල සටන් වලදීද අප ඔවුන් සමග සිටියෙමු.

අක්කර පනහ ප්‍රදේශයට ජලය ලබාදීමේ වැඩසටහන පිලිබදව අප ගවේෂණාත්මක වාර්තා කරණයක යෙදුන අතර අද අප තවත් හෙළිදරවුවක් කරමු .මෙම ජල සැපයුම දඩිබිඩියේ සැලසුමකින් තොරව ආරම්භ කිරීම නිසා ජලනල එළිම එකදිගට නොකළ බව අපට නිරීක්ෂණය වූ අතර  ඒ හේතුව නිසා රෙපෙයාර් සොකට් විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවනු ඇත.

රෙපයාර් සොකට් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ භූගත නල පලිදුවූ  අවස්ථාවලදීය එය රෙපයාර් සොකට් ලෙස නම් කර ඇත්තේ ද මේ නිසාය. මෙම ජල සැපයුම සදහා තැනින් තැන කඩින්කඩ ජල නල එළිම නිසා මේවන විට වසර ගනාවක් පැරණි නල මාර්ගයක අලුත් වැඩියා සදහා  භාවිතා කරන ලද ප්‍රමාණය ඉක්මවූ රෙපෙයාර් සොකට් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. වෙනත් අන්දමකින් සදහන් කළහොත්  නලමාර්ගය වසර ගණනකින් කල් ඉකුත්වනු ඇත.

.

මෙම ජල සැපයුම.ලබාදීමේදී මීටර්120 ක පමණ දුරක් විවෘත භූමියක නල එලීමට සිදුව ඇති අතර  එම නලය රැදවිම  සදහා කණු වශයෙන් යොදා ගෙන ඇත්තේ කම්බි කණුය.සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි කනු සදහා ජලසම්පාදන මණ්ඩලයෙන්  කොන්ත්‍රාත් කරුට සැලැස්මක් ලබාදිය යුතුය. සුදුසුකම් ලැබූ සිවිල් ඉංජිනේරුවෙකු විසින් තබා පලපුරුදු මේසන් බාස් කෙනෙකුවත් මෙවැනි සැලසමක්  සකස් කරන්නේ නැතිබව අපට පැහැදිලි කලේ වෘත්තිය සිවිල් ඉංජිනේරු මහතෙකි.

මෙහි ඇති අරුමය වන්නේ කම්බි කනුව සිටුවා ඇත්තේ ද  කණුවේ සිහින් පැත්ත පහලට සිටින ලෙසය.පාදමට වඩා ඔළුව බර වැඩිය  අපේ ගමේ භාෂාවෙන් කියනවානම් මේවා ඇටවිලිය.

 

 මෙහි ඇති හාස්‍යජනක කරුණනම් මේ ඇටවිලි සිදුවන්නේ නාගරික සංවර්ධන හා ජලසම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරිය නියෝජනය කරන මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ වීමයි.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here