ජලසම්පාදන රාජ්‍ය ඇමතිනිය මාතරට

0
23

පසුගිය දා ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇතිවූ ගංවතුර තත්වය නිසා පීඩාවට පත් මාතර ප්‍රදේශයේ තත්වය සොයා බැලීමට නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය 2017.06.02 දින එම ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක්විය.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය , ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තුමේන්තුව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සපයනු ලබන පහසුකම් පිළිබදවත් ආපදා තත්වයෙන් පසුව එම ආයතන මඟින් සිදුකරනු ලබන කාර්යන් පිළිබදව සොයා බැලීමට ඇය කටයුතු කරන ලදී.

එමෙන්ම ගංවතුරින් විශාල ලෙස හානියට පත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අතුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනතාවගේ නිවාස සහ ළිං පිරිසිදු කරදීමට සිය කාර්ය මණ්ඩලය සහ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව , කටුනායක සීදූව නගර සභාව නියෝජනය කරන පළාත් පාලන හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ ඇයද පෞද්ගලිකවම එම කාර්යයට මැදිහත් විය.

සුමිත් කාරියවසම්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here