වතුර ඉල්ලන කටානේ ජනතාවට මහ ඇමතිගේ උපදේශකයන් හිස් ටැංකි බෙදයි.

0
12

බස්නාහිර පළාත් මහඇමති වරයාගේ අමාත්‍යංශ උපදේශන කාරක සභාවේ දී ගත් තීරණයක් අනුව කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් එම සභාවේ  අරමුදල් ලක්ෂ 23 ක් වැයකර ජල ටැංකි 200 ක් මිලදීගෙන ඇතිබව අපගේ පළාත් සභා ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත.

මෙම ටැංකි සදහා වැයකළ මුදල් කටාන ප්‍රාදේශීය සභාබල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හිමි බදු මුදල් වන අතර එම මුදල් වැයකරන ආකාරය සොයා බැලීම කටාන ආසනයේ ජනතා මනාපයෙන් ගොඩගිය පළාත් සභා මන්ත්‍රී වරුන්ගේ වගකීමකි.මෙම ටැංකි මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී එවැනි මැදිහත් වීමක් සිදුවී නැතිබව පැහැදිලිවේ

දැනටමත් කටාන ආසනයේ ප්ලාස්ටික් ජල ටැංකි 600ක්   පමණ ස්ථාන ගතකර ඇති අතර දිනකට වරක් ජලය සපයා දීමට  කටයුතු කලහොත් දිනකට  ජලය ලීටර් 600000 ක් ද දින දෙකකට වරක් ජලය සපයන්නෙනම්  දිනකට ජලය ලීටර් 300000  බෙදා හැරිය යුතුය ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව ඇති ලීටර් 3500 ජල බවුසර් එකකින් දිනකට ජලය සැපයිය හැක්කේ උපරිම වශයෙන් ටැංකි හතකට පමණි.

කටානට දැන් අවශ්‍යව ඇත්තේ ජල ටැංකි නොව තිබෙන ටැංකිවලට ජලය ලැබෙන ක්‍රමයකි. ටැංකි ගැනීම සදහා වැයකළ මුදල් යොදවා ජල බවුසර් කුලියට ගත්තේ නම් එය පවතින ජල ගැටලුවට ප්‍රයෝගික ව්සදුමකි.ලීටර් 8000 ක් ප්‍රවාහනය කරන ජල බවුසරයක් දිනකට රුපියල් 5000/= කමුදලකට කුලියට ගත හැකි අතර බවුසර් 10 ක් කුලියට ලබා ගත්තා නම් තිබුන ජල ටැංකි600  සදහා හිගයකින් තොරව ජලය සැපයීමට හැකියාව තිබුණි තිබෙන ටැංකි වලටත් ජලය ලබාදීම සදහා ප්‍රමාණවත්  ජලබ්වුසර් නොමැතිව අලුතින් ටැංකි මිලදී ගැනීම මහජන මුදල් අපතේ යැවීමක් නොවේද. නිසි අධ්‍යයනයකින් තොරව ගනුලබන මෙවැනි උපදේශන කාරක සභා තීරණ මහජන මුදල් නාස්තියක් නොවන්නේද ?

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මහාඅමාත්‍ය තුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here