තිබිරිගස්කටුව පංකජ යෞවන සමාජයෙන් පංකාදු වැඩක්

0
139

තිබිරිගස්කටුව පංකජ  යෞවන සමාජය නිවසක් අවැසි යෞවන සමාජයේ සමාජිකාවකට නිවසක් තනාදීම සදහා කටයුතු කරමින් සිටි. පංකජ  යෞවන සමාජය විසින් මේසදහා තෝරාගෙන ඇති සාමාජිකාව දැනට ජිවත්වන නිවසත් ඉදිකරමින් පවතින නිවසත් ජයාරූප වලින් දැක්වේ.

අවසන් අධියරේ පවතින මෙම නිවස ඉදිකිරීමේ කටයුතු සදහා මෙන්ම නිවසට අවශ්‍ය ගෘහභාණ්ඩ ලබාදීමෙන් ඔබටද මෙම සද්කාර්ය සදහා දායකවීමේ  හැකියාව ඇත.0703453228 දුරකතනයෙන් කටාන යොවුන්  පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත සමිත්ත ලසිරු මහතා අමතා වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

හිසට සෙවනක් ලෙස නම්කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතියසදහා  අනුශාසකත්වය හා උපදෙස් ලබාදීම තිබිරිගස්කටුව ග්‍රාමනිලධාරීනී රේණුකා පුෂ්ප කාන්ති මහත්මිය විසින්  සිදුකරනු ලබයි.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here