දඩුගම් ඔයේ නාදුනන මළසිරුරක් 

0
16

(පුස්තකාල දර්ශන )
සිදුව ඉස්කාගාරය ආසන්නයේ දඩුගම් ඔයේ පාවෙමින් තිබුණු මළසිරුරක් හමුවී ඇති බව සිදුව පොලිසියේ ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත. කොට කලිසමකින් සහ ටි සර්ට් එකකින් සැරසී සිටින මොහු වයස 45 ක පමණ පිරිමියෙකුගේ බවද මළසිරුර ගොඩගෙන පස්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සහ මරණ පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.සිදුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here