නීතිපති දෙපාර්තමෙන්න්තුව ජනාධිපතිවරයායටතට……?

0
20

බැදුම්කර කොමිසමේ කටයුතු අවසන් වන තෙක් දැනට අධිකරණ අමාත්‍යංශය යටතේ ගැසට් කර ඇති නීතිපති දෙපාර්තමෙන්න්තුව ජනාධිපතිවරයායටතට පවරා ගැනෙනු ඇති බවට පුවත්පත් හා වෙබ් අඩවිවල වාර්තා කර ඇත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට දෝෂාරෝපණය කිරීම ගැන තමන් විරුද්ද බව. පසුගියදා මාධ්‍ය ප‍්‍රධානීන් හමුවේදී ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ යයිද එම පුවත් වාර්තාවල සදහන්වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here