පරිසරබලපත්‍රයක් නැති මිගමුව නගර සභාවේ කුරණ කොම්පෝස්ට් අංගනය අනවසරයෙන් විශාල කරයි

0
25

 

( පුස්තකාල ජයාරුපයකි)

පරිසර බලපත්‍රයක්ද නොමැතිව මිගමුව මහා නගරසභාව කුරණ මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ කොටසක  පවත්වාගෙන යනු ලබන කොම්පෝස්ට් අංගනය අනවසරයෙන් විශාල කරන බවට ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරති. මේජර් රාජ් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගනයේ මළ අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු පද්දතියක් සහ  කොම්පෝස්ට් අංගනයක් ඉදිකිරිම පිලිබදව ප්‍රදේශවාසීන් දිගින් දිගටම විරෝධතාව දැක්විය. මෙම ව්‍යපෘති දෙකනිසා විශාල වශයෙන් පාරිසරික හා සෞඛ්‍ය ගැටළු මතුවන  උද්ඝෝෂණය කල ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ ප්‍රධාන චෝදනාව විය.

මේ අනුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් අවස්ථා කිහිපයකදී  විවිධ උපදෙස් හා නියෝග නගර සභාව වෙත නිකුත්කර ඇත.එම නියෝග ක්‍රියාත්මක කර මෙම ව්‍යපෘති සදහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පරිසර බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අයදුම් කරන ලෙස ද උපදෙස් දී ඇත.

මිගමුව මහා නගර සභාවේ කොමසාරිස් වරයා වෙත  2015 09.22 එවන ලද ලිපියෙන් මෙම කොම්පෝස්ට් අංගනය විශාල කිරීම සහධාරිතාවය වැඩිකිරීම නොකරන ලෙස දන්වා ඇත.තාප්පයෙන් වටකළ එළිමහන් බිමේ කුණු ගොඩගසා ධාරිතාවය වැඩිකර අංගනය විශාල කිරීම සිදුකර ඇති බව පෙනෙන්නට ඇත.මෙම කොම්පෝස්ට් අංගනය සදහා පරිසර බලපත්‍රයක් ලබාගෙන නොමැති බවද දැනගැනීමට ඇත.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති තුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here