ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පිළිබද විශේෂඥය වෛද්‍ය වරියක් නියෝජනය කරන කටානේ ඩෙංගු වසංගත තත්වයක් ?

0
34

මීගමුවේ සිදුකල ඩෙංගු පරදමු මිගමුව සුරකිමු කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන හේතුවෙන්  මිගමුව නාගරික බල ප්‍රදේශය තුල ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීම  50% කින් පමණ අඩුවී ඇතිබව වාර්තාවන අතර  කටාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බලප්‍රදේශය තුල ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීමේ ප්‍රතිශතය ඉහලගොස් ඇතිබව දැනගන්නට ඇත.

රෝහල් ගතනොවී නිවෙස්වල සිට පවුද්ගලික ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා වාර්තා නොවන රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින අතර එම රෝගීන් සංඛ්‍යාවද එකතුවූ විටමෙම ප්‍රතිශතය තවත් ඉහළයනු ඇත.දුමා යන කටයුතු සදහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැති වීම නිසිපරිදි විදි කමිටු සකස් නොකිරීම ආදී ගැටළු නිසා කටානේ මෙම තත්වය උද්ගතව  ඇත.

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පිළිබද විශේෂඥය වෛද්‍ය වරියක් වන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියක් නියෝජනය කරන ප්‍රදේශයක මෙවැනි රෝගයක් අධිවසංගත තත්වයකට පත්වනතෙක් සිටීම කණගාටුවට කරුණක් බව ජනතාව පවසයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරියට අමතරව මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජන්දයෙන් ගොඩගිය  පළාත් සභා අමාත්‍යවරයෙක් පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරියක් සහ පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරු හතරක් ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් යයි කියාගන්නා  හය දෙනෙකු එම මැති ඇමති වරප්‍රසාද   බුක්ති විදිමින් සිටි .

ජන්දය කාලයේදී කටාන   නියෝජනයකරන බව කියන නමුත් මේ කිසිවෙකුත් එකමුතුව එකට එකතුවී මෙම ව්‍යශනයෙන් ජනතාව ගොඩගැනීම සදහා  නායකත්වය නොදී කසායබොන ලද ගොළුවන් සේ කටයුතු කරමින් කල්මරමින් ජනතාව ඩෙංගු උවදුරින් පීඩා විදීම අන්දයන් සේ බලා ගෙන සිටි.

අඩුම තරමින්   මීගමුවේ ඩෙංගු මර්දන වැඩපිළිවෙලදී නිමල් ලාන්සා නියෝජය අමාත්‍යවරය අනිකුත් දේශපාලන නායකයන්වන රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු ලලිත් ටෙන්සිල් මහත්වරුන්  සහ  සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් එකමුතුකරගෙන  සහජීවනයෙන් කටයුතු කල ආකාරය  ආදර්ශයට ගනිමින් කටානේ ඩෙංගු අධිවසංගත තත්වයෙන්  ජනතාව මුදවා ගැනීම සදහා ද කඩිනමි පියවර ගතයුතුය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here