බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෙට මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට

0
22

සුමිත් ලාල් මෙන්දිස් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෙට දින(19) නිර්ක්ෂණ චාරිකාවක් සදහා මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට පෙරවරු 10 ට පැමිණීමට නියමිත බව අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී  ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here