මට කිසිම චෝදනාවක් නැහැ අපි පැරදුනු එක හොදයි නිමල් ලාන්සා

0
14

අපි පැහැදිලිවම ජාතික ආණ්ඩුවට එකතුවුනේ  වසර දෙකක කාලයකට එම කාලයෙන් පස්සේ ගන්න තීන්දු තීරණ ගැන අපි කථාකරන්න අවශ්‍යයි.මම ජනාධිපති තුමාට ප්‍රකාශ කලා ජනතාව මේ ආණ්ඩුව ගැන තිබෙන මතවාදය හොද නැහැ කියල.

අපේ අදහස ජාතික ආණ්ඩුවට එකතුවෙලා ඉන්න 41 දෙනාම කණ්ඩායමක් විදියට තීන්දුවක් ගතයුතු බවයි ස්වදේශ කටයුතු නියෝජය අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ හිරු රුපවාහිනියේ හාර්ඩ් ටොර්ක් වැඩසටහනට එක්වෙමිනි.

Hard talk With Nimal Lanza

සම්පුර්ණ සාකච්චාව සදහා ඉහත  දිගුව මත ක්ලික් කරන්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here