මනාපය ලබාගෙන කටානෙන් ගොඩගියේ මැරිලනම් අමතකයි මනාපය නැති නිසා

0
16

මේ කදිරාන රුක්අත්තන හන්දිය අසල ඇති පොදු සුසාන භූමියයි .කදිරාන අක්කරපනහ සමුර්ධිගම කදසුරිදුගම කුරුන්ද අක්කර නවය ආදී ප්‍රදේශ ඇතුලත් ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ටාශ හතරක පමණ මියයන අයගේ අවසන් කටයුතු සිදුකිරීම සදහා මෙම සුසාන භුමිය ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයි.

සුසාන භුමිය කැලයෙන් වැසීගොස් ඇති අතර මායිම් වැටවල් කැඩී ගොස් ඇත.මෙයට සුසාන භුමිය නොව අමුසොහන යයි කීවත් වරදක් නැත. මෙහි කැලය කපා  පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාම  ප්‍රදේශිය සභාවේ වගකීමකි

මෙහි ඇති ගොඩනැගිල්ලේ වහලයකැඩී ගොස් වසර කිහිපයක් ගතවී ඇත.මෙම ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කරදීමට  අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස  ප්‍රදේශවාසීන් කටානේ ජනතාවගේ  ජන්දයෙන් ගොඩගිය(මෙහි මිහිදන්ව සිටින අයගේ මනාපයද ඇතුළුව ) දේෂපාලකයන් කිහිපදෙනෙක් ගෙන් ඉල්ලිම් කර ඇත.ඒ පිලිබදව කිසිවකු උනන්දු නොවන්නේ මළවුන් ගෙන් මනාපයක් නොලැබෙන නිසා විය හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here