මිගමුව අගුරුකාර මුල්ල මහපන්සලේ පිං කැටයත් කඩලා

0
30

මිගමුව අගුරුකාර මුල්ල බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ (මහපන්සලේ )බෝමළුව අසල තිබු පිං කැටය කිසිවෙකු විසින් කඩා එහිතිබු මුදල්සොරකම් කරගෙන ගොස් ඇත මෙපිලිබදව ලැබුණු පැමිණිල්ලක් අනුව විමර්ශන පැවැත්වූ පොලිසිය සොරකම සම්බන්දයෙන් සැකපිට සෝමසිරි නමැති පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත මොහු කලක් මෙම විහාරස්ථානයේ ආවතේවකම් සිදුකරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු බවද දැනගන්නට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here