මිගමුව ඩෙංගු මර්දනයට විද්‍යාත්මකව දැනුම ලබාදීමේ වැඩමුළු

0
25

ඩෙංගු පරදමු මිගමුව සුරකිමු  කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන සමග එකතුවී සිටින නිලධාරීන් ප්‍රජානායකයන් විදි කමිටු සාමාජිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් පසුගියදා කියුපිඩ් ගාර්ඩ්න්  උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්විණි.එම වැඩමුළුව සදහා සම්පත් දායකත්වය ලබාදුන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුබද්ද මිහිරිනී හේවාවිතාරණ කීටවිදඥායවරිය වැඩමුළුව ඇමතු අවස්ථාව සහ පැමිණ සිටි පිරස ජයරුපවලින් දැක්වේ මිගමුව කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහනට නායකත්වය දෙන නිමල් ලාන්සා  ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා ද ජායරුපයේ වෙති .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here