මිගමුව නගර සභාවට වෙනස සැපලු

0
40

මිගමුව මහා නගරසභාවට අදායම් ලැබෙන  නගර සභා දේපල බදු දීමේදී   වැඩි මිලක්   ලබාගැනීමට සහ නගර සභාවේ කොන්ත්‍රාත් බාරදීමේදී අඩුමිල ගණන් යටතේ  එම කටයුතු සිදුකිරීමටත්  වර්තමානයේදී හැකියාව  ලැබී ඇතිබව  ගිණුම්  අංශ  ආරංචි, මාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත. උත්සව සමයේ නගරයේ වෙලදාම් කිරීම සදහා ලබාදුන් පොළ ටෙන්ඩරය පසුගිය කාලයේ  එම ටෙන්ඩරයට  ලැබුණු මිල මෙන් දෙගුණයකට ලබාදීමට හැකිවුබවත් එම නිසා නගර සභාවට ලැබුණු අති රේක අදායම ලක්ෂ දහයකට වැඩි බවත් වාර්තාවේ

නත්තල් සහ අලුත් අවුරුදු සදහා නගරය විදුලිබුබුලු වලින් අලංකාර කිරිම සදහා වෙනත් වසරවල ලක්ෂ 20 කට වැඩිමුදලක් වැයකර ඇත. මෙම වසරේ ඒ සදහා ටෙන්ඩර් කැදවීම නිසිපරිදි සිදුකර  ටෙන්ඩරය ලක්ෂ 10 කට අඩු මිලකට ප්‍රදානය කිරීමට හැකිවී ඇත.එහෙත් ටෙන්ඩර් කරුට එල්ලවූ යම් බලපෑමක් නිසා  ඔහු විදුලි බුබුලු දැමීමේ කාරයෙන් ඉවත්වී ඇත.මේ නිසා විදුලි බුබුලු වලින් නගරය සැරසීමේ කටයුතු අත් හැර දැමීමට තීරණය කරඇති අතර විවිද පාර්ශවයන්ගේ ඉල්ලීමට අනුව එම සැරසීමේ කටයුත්ත  සිදුකිරීමට  තීරණය කර ඇත. නාගරික කොමසාරිස් වරයා ඇතුළු තීරණ ගැනීමේ කමිටුව සාකච්ඡා කර නගර සභාවේ විදුලි අංශයට එම කටයුත්ත සිදුකිරීමට බර දී  ඇත.

මේ අනුව මෙම කටයුත්ත සදහා නාගරික ඉංජිනේරු වරයා ප්‍රමුක විදුලි අංශයේ සේවකයන් අනෙකුත් අංශවල සේවකයන් සමග එක්ව පිටකොටුවෙන් බල්බ් වැල් මිලදීගෙන ඒවා  සකස් කර නගරය සැරසීම සිදුකර ඇත .විදුලිබුබුලු මිලට ගැනීම සේවක වැටුප් ආදියද ඇතුළුව මෙවර විදුලිබුබුලු වලින් සැරසීමට වැයවී ඇති  මුදල ලක්ෂ 5 හකට අඩුය .මේඅනුව  මෙමගින් නගර සභාවට ඉතිරිවී ඇති මුදල ලක්ෂ 15 කට ආසන්නය  ඉදිරි වර්ෂ වලදී එම බල්බ් වැල් යලි බාවිතා කිරීමට හැකි අතර විදුලි බුබුලු සදහා වැයකළ මුදල වත්කමකි.

මෙම කටයුතු සිදුකිරීමේදී නාගරික කොමසාරිස් වරයා නාගරික ඉංජිනේරුවරයා ප්‍රධාන ගණකාධිවරයා ඇතුළු  එම අංශවල අනෙකුත් නිලධාරීන්ගේ සේවකයන්ගේ සහයෝගය නිසා නාගරික ජනතාවගේ  බදුමුදල් වලින්  පුද්ගලයෙකු ගේ හෝ කණ්ඩායමක සාක්කුවලට යන ලක්ෂ 15 ක මුදලක් ඉතිරිව ඇත.

මෙ නිසා  මිගමුව නගර සභාවට නම් වෙනස සැපබව සේවකයන් පවසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here