මිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තෛපොංගල් උත්සවය

0
40

සෑම වසරකම මෙන්ම මෙම වසරේද මිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන තෛපොංගල් උත්සවය මෙවරද ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයා සහ සර්ව ආගමික නායකයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here