මිගමුව මහනගර සභාවේ පෙරපාසල් දරුවන්ට නිල ඇදුමක්

0
32

මිගමුව මහා නගරසභාව මගින් පාලනයවන නගර සභා පෙර පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන සියලුම දරු දැරියන්ට නගර සභා අරමුදලින් නිල ඇදුම් ලබාදීම වැල්ලවීදිය පෙර පාසලේදී අප්‍රේල් මස 3 සදුදා දින පැවැත්විණි.
මේ සදහා නගර සභා අරමුදල් යොදවා ඇති අතර පෙර පාසැල් දරුවන් 600 කට පමණ ලබාදෙන නිල ඇදුම් වල සම්පුර්ණ වටිනාකම රුපියල් 360,000 කි. දැනටමත් සියලු පෙරපාසල් දරුවන් සදහා නොමිලයේ දිනපතා දියරකිරි ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක්ද නගර සභා පාලන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.
නිල ඇදුම් බෙදාදීමේ උත්සවය පැවැත්වුයේ මිගමිව මහා  නගර සභාවේ  නාගරික කොමසාරිස් සුගත් කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here