මිගමුව මහරෝහලේ වෛද්‍යවරු හෙදියන් හිගයක්

0
28

දිනෙන් දින ප්‍රතිකාර ගැනීම සදහා රෝහල් ගතවන ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණය ඉහල යාමනිසා මේවන විට මිගමුව මහරෝහලේ වෛද්‍ය වාට්ටුවලට අමතර ඇදන් එකතුකර ඇති අතර  ඇස් වාට්ටුව සහ තවත්  වාට්ටුවලට ද රෝගීන් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබයි.මෙම රෝගීන්ට අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා වෛද්‍ය වරු ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල  හිගයක් ඇතිබව රෝල්හල් අධ්‍යක්‍ෂිකා වෛද්‍ය නිලන්ති පතිරණ මහත්මිය පැවසිය

වෛද්‍යවරු27 හෙද කාර්යමණ්ඩලයේ 29 ක් සහ සුළු සේවකයන් 30 හක හිගයක් ඇතිබව රෝල්හල් අධ්‍යක්‍ෂික තුමිය ප්‍රකාශ කලේ  (27) දින උදැසන මිගමුව නගර සභාවේ පැවති.මාස තුනකින් ඩෙංගු වලින් තොර මිගමුවක්  වැඩ සටහන  ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුමක්  පිළියෙළ කරගැනීම සදහා පැවති සාකච්චාවේදීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here