මිගමුව රෝහලේ අලුතින් හැදු වාට්ටු දෙක සතුන්ටවත් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර කිරීමට සුදුසු ද ?

0
46

ඩෙංගු සමග  මාධ්‍ය වලින් වැඩිපුර අවධානය යොමුකළ දිනපතා කතාබහට ලක්වූ රෝහල් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටියේ මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලයි ඒ සදහා හේතුවුයේ මිගමුව සහ ඒ අවට  ඩෙංගුරෝගය වසංගත තත්වයට පත්වී රෝහල ඩෙංගු රෝගීන් ගෙන් පිරියාමයි.

රෝහල අවට ඇති පර්යන්ත රෝහල් ශක්තිමත් කර එමරෝහල් වලින්ද ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම  වෙනුවට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මෙන්ම දේශපාලකයන්ද තෝරාගත් ව්සදුම වුයේ මිගමුව රෝහලට සියලු ඩෙංගු රෝගීන් ඇතුලත් කරගැනිම සදහා සැලසුම් සකස් කිරීමයි.

එම සැලසුම් වල ප්‍රතිපලයක් ලෙස මහජන මුදල් ලක්ෂ ගණනක් වැයකර රෝගියෙකුට තබා සතෙකුටවත් සිටිය නොහැකි තහඩු වාට්ටු දෙකක් ඉදිකර ඇත.තහඩු වාට්ටුවකින් බැටකමින් හෙම්බත්වී සිටි රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට වී ගබඩා නැත්නම් බන්දිතගුදම් වල සැලසුමකට  අනුව ඉදිකරන ලද වාට්ටු දෙක ඉදිවන අයුරු රෝහලේ වෛද්‍යවරු සේවකයන්  වෘතියසමිති ක්‍රියාකාරීන් ද  බලාසිටියා මිස ඒ සදහා විකල්ප ඉදිරිපත් කලබවක් දැනගන්නට නැත.

රෝහලට පැමිණෙන දේශපාලකයන් මෙන්ම රෝහල්කමිටු සංවර්ධන කමිටු ආදී විවිද කමිටුද මෙම වී ගබඩා දෙක ඉදිවන අයුරු නිරීක්ෂණය කරන අයුරු රුපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති විකාශන වලින් දැකගත හැකිවිය.තහඩු ගොඩනැගිල්ලක අමිහිරි අත්දැකීම් විදිමින් එය විවේචනය කල රෝහලේ වෛද්‍යවරු සේවකයන් වෘතියසමිති ක්‍රියාකාරීන් රෝහල්කමිටු සංවර්ධන කමිටු රෝගීන්ට නේවාසිකව  ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා බන්දිත ගුදමක් ඉදිකරන තෙක් අන්දයන් ගොළුවන් බිහිරන් ලෙස බලාසිටීම තම තමන්ගේ  ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ සමග කොතෙක් දුරට ගැලපෙනවාදැයි හෘද සාක්ෂියෙන් විමසා බැලිය යුතුය

.අපේ අදහස නම මෙම ගොඩනැගිලි නේවාසිකව රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර කිරීමට නොව නේවාසිකව සතෙකුටවත් ප්‍රතිකරකිරීමට සුදුසු මට්ටමක නොමැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here