මිගමුව රෝහලේ කැරකෙන පහන්කුඩුව 10 වනදා සිට මහජන ප්‍රදර්ශනයට

0
26

මිගමුව මහරෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුදෙනාගේම සහයෝගයෙන්  මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් රෝහල තුල  සැරසිලි සහ පහන් කුඩු නිර්මාණය කරමින් සිටින අයුර දැකගැනීමට ලැබුණි.පටාචාර කතාවස්තුව පිලිබිබු කරන කැරකෙන පහන් කුඩුව රෝහලේ කනිෂ්ට කාර්ය මණ්ඩලයේ මූලිකත්වයෙන් නිර්මාණය කරයි.මෙ සදහා කාර්යමණ්ඩලයේ  සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලැබී ඇතිබව ද මැයිමස 10 වන දිනසිට 14 දින දක්වා පහන්කුඩුව මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවුර්තව තබන බවද දැනගන්නට ඇත.

රෝහලේ සේවය කරන කලා ශිල්පින් විසින්ම කැරකෙන වෙසක් පහන් කුඩුවේ නිර්මාණ කටයුතු සිදුකරනු ජයරුපවලින්  දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here