මිගමුව රෝහලේ රෝහල් සංවරධන කමිටුව කටයුතු කරන්නේ වගකීමෙන් ද ?

0
43

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ රෝහල් සංවරධන කමිටුවේ මැදිහත් වීමෙන්  සිදුකරණ සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රමිතිය  විනිවිද භාවය පිලිබදව ගැටළු  සහගත තත්වයන් ඇති බව අපගේ රෝහල් ආරංචි මාර්ගවලින්  දැනගන්නට ලැබී ඇත.

ලගකදී අලුත්වැඩියා කල( සෙත්මැදුර ) මනෝ වෛද්‍ය ඒකකයේ වාට්ටුවට තීන්ත අලේප කිරීම සදහා තීන්ත ලීටර් 55 ක් පරි ත්‍යාගා වශයෙන් ලබාදී ඇති අතර එපමණ තීන්ත ප්‍රමාණයක් අලේප කිරීමට තරම් බිත්ති ප්‍රමාණයක් එම වාට්ටුවේ නොමැති බවයි අපට දැනගැනීමට ඇති තොරතුරු වලින් හෙළිවන්නේ

එම ඒකකයේ  වෙන්කිරීමක් සදහා පැරණි යකඩ වැටක් සවිකර ඇති බව සහ තින්ත නිසිපරිදි අලේප කරනැති බව දැකීමෙන් කම්පාවට පත්ව ඇති එමකටයුතු සදහා මුදල්  පරිත්‍යාග කල මහත්මා විසින් නැවතත් මුදල් වැයකර එම වෙන්කිරීම අලුතින් සිදුකර ඇති අතර එම මහතා විසින්නැවත තීන්ත අලේප කිර්මද සිදුකරවා ඇත.  එමෙන්ම රෝහල්සංවර්දන කමිටුවේ මැදිහත් වීමෙන්   ලබාදුන් රුපවාහිනී යන්ත්‍රයක්ද පරණ එකක් බවත් එයද ට්කදිනකින් අක්‍රිය වූ කතාවක් ද රෝහල තුල සාකච්ච්චා වෙනබවද  දැනගන්නටඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here