මිගමුව රෝහල ඉදිරිපිට බස් නැවතුමට වහලක් උවමනා කර ඇත

0
37

මේ මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල ඉදිරි පිට ඇති බස්නැවතුමයි. මෙහි ඇති මගීආවරණයක වහලය කැඩී ගොස් මේවනවිට මාස ගණනාවක් ගත වී ඇත මෙපිලිබදව  බලධාරීන්ගේ අවදානය කඩිනමින් යොමුවී බස් නැවතුමේ වහල සෙවිලි කිරීමට කඩිනම් පියවර ගනු ඇතැයි ජනතාවබලාපොරොත්තුවේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here