මිගමුව රෝහල ඉදිරිපිට සයිටම් විරෝධී උද්ඝෝසනයක්

0
32

මාලබේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය අහෝසිකරන ලෙස හෝ රජයට පවරාගන්නා බලකරනඋද්ඝෝසනයක් අද දහවල් කෑමපැයේදී මිගමුව මහා රෝහල ඉදිරිපිට පැවැත්විණි මෙම අවස්ථාවට වෛද්‍යවරු සමග රෝහල් කාර්යමණ්ඩලයසහ මහජනතවාද සහභාගි  වීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here