මිලියන ගණනක් වැයකළ මිගමු නගරයේ කානු පද්දතිය සුදු අලියෙක් ගොඩනැගිලි ඉදිකර කානු අවහිරයි නගරයේ හැමතැනම ජලය හිරවූ කාණුවල මදුරුවන් පිරිලා

0
52

මිගමුව නගරයේ කාණුවල ජලය නිරන්තරයෙන් රැදී පවතින අතර ඒවා ක්‍රමානුකූලව  බැස යන්නේම නැත පායන කාලවලදී කාණුවලට එකතුවන ජලය පල්වීමෙන් අධික දුර්ගන්දයක් හමන අතර එය ගද සුවද දැනෙන මිගමුව නගරයට පැමිණෙන  බොහෝ දෙනා අත්විදින අපහසුතාවයකි.

මෙම කාණු වලින් නිසිපරිදි ජලය බැස නොයාමට එක් හේතුවක් වී ඇත්තේ අනවසර ඉදිකිරීම් නිසා කානුඅවහිර වීමයි මේවනවිට නගරයේ ජලය බැසයන කානු මත ගොඩනැගිලි ඉදිකර ගෙන ඇති අතර එම කානු පිළිසකර කිරීම මෙන්ම පිරිසිදු කිරීමද කළනොහැකි වී ඇත.මේවා ඉවත් කර නගරය ජලයෙන් යටවීම වැළැක්වීමට පියවර ගැනීමට නගරසභා බලධාරීන් පියවර නොගෙන එම අනවසර ගොඩනැගිලි වලින්ද වරිපනම් බදු අයකිරීම නිසා කාණුවල පමණක් නොව ප්‍රධාන  ඇළ මාර්ග මතද ගොඩනැගිලි ඉදිකරනු දක්නට ඇත.

මෙම ජයාරුපයෙන් දැක්වෙන්නේ මීගමුවේ ඇන්ඩුරු සිනමාහල ආසන්නයේ ඇති ඇල මාර්ගය මත ඉදිවන අනවසර  ගොඩනැගිල්ලකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here