මීගමුවෙන් කැම්බල් පිටියට දහසක පිරිසක් ගෝල්පේස් යන්නත් දහසක් ඇවිත්

0
24

රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍ය වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැම්බල් පිටියේ පැවැත්වෙන මැයිදින රැලියට සහභාගී විමසදහා දහසක පමණ පිරිසක් අද දහවල් මිගමුව නගර සභාව අසලින් පිටත් විය.රොයිස් විජිත ප්‍රනාන්දු මිගමුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක වරයාගේ නායකත්වයෙන් මෙම පිරිස පිටත්විය.

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාලු මුවදොර  පිටියේ පැවැත්වෙන මැයි දින රැලියට සහභාගී වන පිරිස සරත් ගුණරත්න හිටපු නියෝජය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිටත් වුයේ කඩොල් කැලේ විහාරස්ථානය ඉදිරිපිටින්.ඒ සදහා බස් රථ 20ක් පමණ පිටත්ව ගිය අතර මේ සදහාද දහසක පමණ පිරිසක් සහභාගී වන බව සංවිධායක කමිටු සාමාජික හර්මන් කුරේරා මහතා ප්‍රකාශ කලා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here