මීගමුවේදී අදත් සයිටම් විරෝධී උද්ඝෝසනයක්

0
20

මාලබේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය රජයට පවරාගන්නා ලෙස බලකරනඋද්ඝෝසනයක් අද දහවල් කෑමපැයේදී මිගමුව මහා රෝහල ඉදිරිපිට පැවැත්විණි මෙම අවස්ථාවට වෛද්‍යවරු සමග රෝහල් කාර්යමණ්ඩලය  විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් මහජනතවා ධිවර සංගම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මිගමු ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය. උද්ඝෝසනයේ අවස්ථාකිහිපයක් ජයාරූප වලින් දැක්වේ

කිහිපයක්කියාරූප

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here