මීගමුවේදී රථවාහන නීති හාස්‍යට ලක්වෙයි .

0
110

මිගමුව නගරයේ රථවාහන සැලැස්ම  පිලිබදව අප විසින් පලකල පුවතට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අපගේ වෙබ් අඩවියේ හිතවතෙකු ඒවා ඇති ජයාරූප කිහිපයක් සහ කරුණු කිහිපයක් පහත සදහන් කර ඇත.

මීගමුවේ රථවාහන නැවැත්වීමේ නීතිරීති  ක්‍රියාත්මක වන්නේම නැතිබවත් ඔත්තේ ඉරට්ටේ දිනවල නියමිත පැත්තේ වාහන නතර කිරීමේ නිතිය රියදුරන් විසින් නොසලකා හරිමින් කටයුතු කිරීම මෙන්ම රථවාහන නැවැත්වීම තහනම කර පුවරු සවිකර ඇති ස්ථානවල රථවාහන නැවත්වීම සුලබ කරුණක් බවද සදහන් කර ඇත.

මේ මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම් වලට එරෙහිව   නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාදාවක් ඇත්නම නිතිය හාස්‍යට ලක්නොකර එම පුවරු ඉවත්කිරීමට බලධාරී  පියවර ගතයුතු බවද එම පුරවැසියා සදහන් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here