මීගමුවේ අයිතිකරුවන් නැති වල්බිහිවූ ඉඩම් කාගේද ?

0
35

මිගමුව නගරසභාබල ප්‍රදේශය තුල වරිපනම් බදු නොගෙවන සහ අයිතිකරුවන් පිලිබදව තොරතුරු නොමැති දේපල ඩෙංගු මදුරුවන් බෝකරන ස්ථාන බවට පත්ව ඇතිබව නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් වරිය ප්‍රකාශ කරයි

නාගරික කොමසාරිස් වරිය මෙම තොරතුරු අනාවරණය කලේ  (27) දින උදැසන මිගමුව නගර සභාවේ පැවති.මාස තුනකින් ඩෙංගු වලින් තොර මිගමුවක්  වැඩ සටහන  ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුමක්  පිළියෙළ කරගැනීම සදහා පැවති සාකච්චාවේදීය.

මෙම ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි වල්බිහිවී ගරාවැටී ඇතිබවත් අයිතිකරුවන් නොමැති මෙම ස්ථාන වලට කුණු ගෙනවිත් දැමීමට සමහර පුද්ගලයන් පුරුදු වී ඇති නිසා එම ස්ථානවල මැසි මදුරුවන් බෝවන බවත්  නියෝජය කොමසාරිස් වරිය ප්‍රකාශ කළේය.

නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සදහා තමන්ගේ නිවස ව්‍යාපාරික ස්ථානය අසල එවැනි අත්හැරදැමූ ගොඩනැගිලි ඉඩම් තිබේනම් අයිතිකරුවන් පිළිබද තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස ද නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් වරිය මීගමුවේ නගර වැසියන් ගෙන් ඉල්ලා සිටි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here