මීගමුවේ පිරවුම්හල් බොහොමයක පෙට්‍රල් තොග අවසන්

0
23

ඛනිජතෙල් සේවක වර්ජනය හේතුවෙන් දෛනිකව ලැබියයුතු ඉන්ධන තොග නොලැබීම නිසාඅද සවස 5.30 වනවිට  මිගමුව නගරයේ ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල් හයකින් පෙට්‍රල් තොග පැවතියේ  කොප්පර හංදියේ පිරවුම් හලේ පමනි.අනෙකුත් පිරවුම්හල් වල ඩිසල් තොග පැවති අතර ඩිසල් ලබාගැනීම සදහා පෝලිම් දක්නට නොලැබුණි පෙට්‍රල් ලබාගැනීම සදහා කොප්පරා හංදියේ දිගු පෝලිමක් දක්නට ලැබිණී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here