මීගමුවේ බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ( මහපන්සලේ ) ධාතු මන්දිරය අද රාත්‍රී 800 ට වීවෘතවේ

0
22

මීගමුවේ බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ( මහපන්සලේ ) ප්‍රතිසංස්කරණය කරනලද ධාතු මන්දිරය අද රාත්‍රී 800 ට වීවෘත කිරීමට නියමිතව ඇත.හෙට දිනයේ ශීල භාවනා ධර්මදේශන  වැඩසටහන් පැවැත්වෙන අතර 11 වන දිනසිට 14 වන දින දක්වා බැතිමතුන්ට ධාතුන් වහන්සේලා වැදපුදා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇතිබව විහාරාධිපති යටවත්තේ ඥනසාර හිමියන් ප්‍රකාශ කළේය.

11 වන දින රාත්‍රී භක්ති ගීත ගායනා සහ බත් දන්සලක්ද සංවිධානය කර ඇති බවද විහාරාධිපති හිමියන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here