මීගමුවේ රැදවියන් පැනයාම අමාත්‍යංශයෙන් පරීක්ෂණයක්

0
12

ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන්  බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතුඅමාත්‍ය වරයා ඊයේ සවස මිගමුව බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදුකලා

 එමනිරික්ෂණ චාරිකාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය වරයා  සිරකරුවන් පලායාම පිලිබදව මෙන්ම නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ඇති චෝදනා පිලිබදව පරීක්ෂණ කමිටුවක් මගින් සතිදෙකක් ඇතුලත වාර්තාවක් ලබාගැනීමට ක්‍රියා කරන බව  ප්‍රකාශ කළේය.එම වර්ථාව අනුව ඉදිරික්‍රියා මාර්ග ගනුලබන බවද අමාත්‍ය වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය අංශයේ සහ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක්ද  සහභාගී විය.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here