මෙන්න ශුභ ආරංචියක්

0
22

කාලගුණදෙපාර්තමේන්තුවට අනුව දැනට දිවයිනට බලපාඇති  අයහපත් කාලගුණය හෙටදින සිට අඩුවීමක් සිදුවනු ඇත මේ අනුව දැනට දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගනනාවකට බලපා තිබෙන දැඩි සුළං සහ තද වැස්සද  අඩුවනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here