රන්ජන්ට දඩුවම් දෙන්නයි දිවුලපිටියේ කාන්තාවෝ මිනුවන්ගොඩ දෙවියන්ට කියයි

0
31

දිවුලපිටිය මරදගහමුල දුනගහ ප්‍රදේශවල සිට පැමිණි කාන්තාවන් පිරිසක්  පසුගියදිනක මිනුවන්ගොඩ ගලේ දේවාලයේ දී දේව කන්නලවුවක් සහ පොල් ගැසීමක් සිදුකරනු ලැබුවා. ඔවුන් මෙසේ දේව කන්නලවුවක් සිදුකරමින් රන්ජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වරයාට දඩුවම් කරණ ලෙස දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here