ලාසරස් පාරේ කුණුගොඩ අයිතිකරු රැගෙන යයි

0
22

මීගමුවේ ලාසරස් පාරේ කුණුගොඩේ සබැ හිමිකරු විසින් එය ඉවත් කරගෙන ගොස් ඇත.මෙම සුප්‍රකට වූ කුණුගොඩට අදාල ඉඩම නගර සභාව සතු කලක් විවිද මහජන උවමනා සදහා නගරසභාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත් ඉඩමකි.

මෙම ස්ථානය නගර සභාව විසින්  අත් හැරදමා තිබීම හේතුවෙන් විවිධ පිරිස් මෙම ස්ථානයට කුනුමළු ගෙනවිත් දැමීමට පුරුදුවී ඇත. මෙම කුණු ගොඩ ඉවත් නොකිරීම පිලිබදව ජනමාධ්‍ය මගින් එළිදරවු කිරීමෙන් පසු මිගමුව නගරසභාවේ නිලධාරී විසින් කුණුගොඩ ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

කුණුගොඩ ගැන වචනයක් හෝ කතානොකල සමහර දේශපාලකයන් කුණුගොඩ ඉවත්කිරීමේ ලකුණු  ලබාගැනීමට උත්සාහ ගැනීම පිළිකුල් සහගත බව ප්‍රදේශ වාසින් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here