විජයගේ ජන්මදින සැමරුම කාලෝගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවේදී

0
177

විජය කුමාරතුංග මහතාගේ 72 වන ජන්ම දින  සැමරුම ඊයේ සිදුව විජයකුමාරතුංග  අනුස්මරණ රෝහල්ලේදී පැවැත්විනි.

මහාචාර්ය කළෝ පොන්සේකා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සමුරු උත්සවය සදහා විජයගේ පවුලේ ඥතීන්  කලාකරුවන් මෙන්ම දේසපාලන නියෝජිතයන් සහ රසික රසිකාවියන් පිරිසක්ද සහ භාගිවිය.

රෝහල ඉදිරිපිට විජය කුමාරතුංග පිළිරුවට පුෂ්ප උපහාර දැක්වීමක් සිදුවූ අතර රෝහලේ අලුතින් ආරම්භ කල පුස්තකාලය වීවෘත කිරීමද මහාචාර්ය කළෝ පොන්සේකා මහතා අතින් සිදුවිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here