වෛද්‍ය වර්ජනයෙන් මිගමුව රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය සහ සායන සම්පුර්ණයෙන්ම අක්‍රියයි

0
38

අද දිනයේ සිදුකරන වෛද්‍ය වර්ජනය හේතුවෙන් මිගමුව මහරෝහලේ බාහිර රෝගීන්ගේ අංශයේ සහ සායන වල කටයුතු සම්පුර්ණයෙන්ම ඇන හිට ඇත.රෝගීන් ඇතුලත් කිරීමේ කටයුතු සහ නේවාසික රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදුකෙරේ වෙනදා රෝගීන්ගෙන් පිරිපවතින බාහිර රෝගීන්ගේ අංශ සහ ඖෂධ කවුළු පාලුවි ගොස් තිබු අයුරු ජයරුපවලින් දැක්වේ

pg” alt=”” width=”851″ height=”638″ />

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here