සංචාරක හෝටල් ක්‍රිකට් ශුරතාවය කැම්ලට් හෝටලයට

0
26

මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් සංවිධානය කල සංචාරක හෝටල් අතර පැවති සය සාමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කාන්ත ශුරවතාවය ජෙට්වින් බීච් කණ්ඩායමත් පිරිමි ශුරතාවය කෑම්ලට් බීච් හෝටලයේ කණ්ඩායමත් විසින් දිනාගෙන ඇත.එම කණ්ඩායමේ නායක සජිත් කුමාර මහතා විසින් මිගමුව සාන්ත මරියා විදුහල් පති ගරු ජයන්ත වික්‍රමසිංහ පියතුමා අතින් ජය සංකේත ලබාගත් අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here