සුනිල් නිර්මලා නටන්න ජපන් යයි

0
16

ප්‍රවීණ නර්තන ආචාර්ය සුනිල් තල්ගහගොඩ සමග 38 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නර්තන කණ්ඩායමක් පසුගිය 19 දින ජපානය බලා පිටත් ව ගියේය.

නිර්මලා තල්ගහගොඩ ඇතුළු ප්‍රවීණ නර්තන ශිල්පිනියන් සහ ශිල්පින් ගෙන් සමන්විත  මේම නර්තන කණ්ඩායම ජපානයේ ටෝකියෝ ඇතුළු නගර කිහිපයක සංදර්ශන වලට සහභාගිවී වීමට නියමිතව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here