20 සෙනසුරාදා මීගමුවේ මහ පංසලේ මහ පින්කමක්

0
21

හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ආදී සිසුන් සංවිධානය කරන ලේදන්දීමේ පිංකමක් මෙම මස 20 වන සෙනසුරාදා දින පැවැත්වේ. පෙරවරු 9.00 අගුරුකාරමුල්ල බෝධිරජා රාමයේ (ලොකු පන්සලේ)දී  මෙම පුණ්‍ය කර්මය අරම්භවිමට නියමිතව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here