පුවත් පල කිරීම

ඔබේ ප්‍රදේශයේ, පාසලේ, පල්ලියේ, පන්සලේ, දහම් පාසලේ, ඔබේ කාර්යාලයේ හෝ ඔබ ජීවත්වෙන පරිසරය තුල යම් කිසි දෙයක් අපත් සමග බෙදාගැනීමට ඔබ කැමතිනම්. පහත පෝරමය පුරවා අප වෙත එවන්න. අපගේ නිත්‍ය සාමාජිකයෙකු වීමටද ඔබට අවස්ථාවක් උදා කර ගැනීමට ඔබටත්  හැකියව ඇත.


 

ඔබේ නම ( Name)

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය ( E-mail Address)

ඔබේ දුරකථන අංකය ( Contact Number)

පුවත් මාතෘකාව

පුවත් විස්තරය

ප්‍රදේශය

අමුණන්න (Attach Files)

ඔබගේ පුවත

පින්තූර 01

පින්තූර 02

පින්තුර 03


පහත කොටුව මත click කරන්න.


 


*ඔබගේ පුවත අප වෙබ් අඩවියේ පලකිරීම පිලිබඳ තීරණ ගැනීමේ පූර්ණ අයිතිය අප සතු වේ. ඔබගේ තේරුම් ගැනීම අපගේ මහගු ශක්තියකි.